Ιουνίου 13, 2013

Έναρξη συνεργασίας με 2kc


Τον Ιούνιο του 2013 επεκτείνουμε το δίκτυο των συνεργατών μας στην περιοχή της Αττικής ώστε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τις αυξανόμενες ανάγκες ανάληψης και υλοποίησης έργων εκτός Κρήτης. Ανάπτυξη συνεργασίας με την 2K constructions, μια αξιόπιστη εταιρεία στον τομέα της μελέτης της  επίβλεψης και της κατασκευής.