Ανθρώπινο δυναμικό


Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, είναι παράδειγμα για αρκετές επιχειρήσεις. Φροντίζουμε το προσωπικό μας παρέχοντας του ένα δίκαιο, ασφαλές και δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης για όλους. Τηρούμε ένα καθ’ όλα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και ανταποδοτικότητας, ενώ επιδιώκουμε συστηματικά την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Εφαρμόζοντας ένα αποκεντρωτικό και παράλληλα απόλυτα συμμετοχικό σύστημα διοίκησης, όλοι οι εργαζόμενοι μας συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων, και τέλος στην διαδικασία ελέγχου. Δημιουργούμε κίνητρα στους εργαζομένους μέσα από ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως ευκαιρίες εξέλιξης, ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια και γενικότερα αναζητούμε συνεχώς κίνητρα υποκίνησης των εργαζομένων μας.

Χάρη σε κάθε έναν αλλά και σε όλους μαζί καθημερινά ξεπερνάμε τους εαυτούς μας, χαρίζοντας χαμόγελα ευχαρίστησης στους πελάτες μας. 


Οι εργαζόμενοι μας, η δύναμη μας.
Τους ευχαριστούμε !

Εταιρικό προφίλ Το όραμα μας Ανθρώπινο δυναμικό Πολιτική ποιότητας