Εταιρικό προφίλ


Η εταιρεία μας γεννήθηκε το 2006 από το μεράκι κάποιων νέων ανθρώπων, οι οποίοι με εφόδια τους την τεχνογνωσία, τις πρωτοποριακές τους ιδέες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στο χώρο των κατασκευών. Το 2010 μετά από πολυετή συνεργασία συγχωνεύτηκε με το γραφείο αρχιτεκτονικής και διακόσμησης designx αποκτώντας ισοδύναμη δυναμική στους τομείς μελέτης και κατασκευής.

Τα έργα μας ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα, την αισθητική αρτιότητα και την ασφάλειά τους, διότι συνδυάζουν τον σεβασμό στην παράδοση, τις νέες τεχνικές δόμησης τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

 Με την κατάλληλη οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και των διαδικασιών παραγωγής διαγράφουμε μια συνεχόμενη ανοδική πορεία, επιδιώκοντας την διατήρηση και την ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά, καθώς και την περεταίρω εξειδίκευση και αφομοίωση των νέων τάσεων και τεχνολογιών.

Εταιρικό προφίλ Το όραμα μας Ανθρώπινο δυναμικό Πολιτική ποιότητας