Διαμερίσματα "Angel Suites"

Μελέτη και κατασκευή διαμερισμάτων στον Δήμο Πλατανιά. 

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ: Ιούνιος 2016 : Κατοικίες