Ξενοδοχείο "Ariadne"

Μελέτη και κατασκευή εστιατορίου και reception του ξενοδοχείου "Ariadne" στον Δήμο Πλατανιά.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΕΚΥΗ: Απρίλιος 2016 : Ξενοδοχεία