Οροφοδιαμέρισμα στην Αττική

Αναδιαμόρφωση του εσωτερικού κατοικίας, στον Βοτανικό Αττικής.

 

ΜΕΛΕΤΗ: Αύγουστος 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιανουάριος 2014 : Κατοικίες