Γραφεία εταιρείας "Δημιουργική"

Μελέτη και κατασκευή των γραφείων της Εταιρείας "Δημιουργική", στη Χρυσοπηγή Χανίων.

Λεπτομέρειες έργου

ΜΕΛΕΤΗ: Δεκέμβριος 2010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιανουάριος 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφεία