Γραφεία εταιρείας "Δημιουργική"

Μελέτη και κατασκευή των γραφείων της Εταιρείας "Δημιουργική", στη Χρυσοπηγή Χανίων.

ΜΕΛΕΤΗ: Δεκέμβριος 2010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιανουάριος 2011 : Γραφεία