Δώμα κατοικίας

Μελέτη διαμόρφωσης δώματος και γυμναστηρίου κατοικίας.

ΜΕΛΕΤΗ: Μάρτιος 2017 : Κατοικίες