Κατάστημα "Dressvoice"

Κατάστημα ένδυσης στον Δήμο Πλατανιά.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Απρίλιος 2016 : Καταστήματα