Κατάστημα ειδών ένδυσης "Eleonora"

Μελέτη καταστήματος ειδών ένδυσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

ΜΕΛΕΤΗ: 2010 : Καταστήματα