Ξενοδοχείο "Erato"

Η συστηματική μελέτη των παραγόντων αλλά και των υλικών που συμβάλλουν στην οικειοποίηση του χώρου από τους επισκέπτες οδηγεί στη σχεδίαση χώρων προσωρινής διαμονής και διακοπών που προσφέρουν την ποιότητα χώρου μιας οικίας.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιανουάριος 2015 - Μάϊος 2015 : Ξενοδοχεία