Κατάστημα "Finomarm"

Μελέτη και κατασκευή καταστήματος, έκθεσης και πώλησης μαρμάρων.

Λεπτομέρειες έργου

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Καταστήματα