Ιατρείο ΩΡΛ & Ορθοπαιδικού

Κατασκευή δύο σύγχρονων συστεγασμένων ιατρείων στην περιοχή των Διακαστηρίων στα Χανιά. Κύριο μέλημα των ιδιοκτητών και στόχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ήταν η επιλογή υλικών και τεχνικών που θα συμβάλλουν στην οικειοποίηση των χώρων από τους επισκέπτες. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιούνιος 2015 - Ιούλιος 2015 ΜΕΛΕΤΗ: Έλλη Ευστρατίου : Γραφεία