Ισόγεια κατοικία

Μελέτη ανακαίνισης ισόγειας κατοικίας τουριστικής εκμετάλλευσης με κολυμβητική δεξαμενή και μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

MΕΛΕΤΗ: Ιούνιος 2016 : Κατοικίες