Ανακαίνιση Πρατηρίου Άρτου

Aνασχεδιασμός όψεως του πρατηρίου άρτου "Κορονιωτάκη" στα Χανιά.

Για την κάλυψη της όψης χρησιμοποιήθηκαν διαφανή υαλοστάσια και κεραμικά τούβλινα.  

ΜΕΛΕΤΗ: Οκτώβριος 2013, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Νοέμβριος 2013 : Καταστήματα