Ιδιωτικός παιδικός σταθμός

Μελέτη ιδιωτικού παιδικού σταθμού, στον Δήμο Ακρωτηρίου.

ΜΕΛΕΤΗ: Φεβρουάριος 2017 : Γραφεία