Ξενοδοχείο "Μarika"

Μελέτη και σχεδιασμός νέας πτέρυγας υφιστάμενου ξενοδοχείου. 

ΜΕΛΕΤΗ: Μάρτιος 2011 - Ιούνιος 2011 : Ξενοδοχεία