Πετρόκτιστη διώροφη κατοικία με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό διώροφης πετρόκτιστης κατοικίας στο Ακρωτήρι του Δήμου Χανίων, με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή. Η μελέτη έλαβε υπόψη της στοιχεία τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, με απλές χαράξεις στο εσωτερικό και ποιοτική σχεδίαση επίπλωσης, δόθηκαν λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των ιδιοκτητών.

ΜΕΛΕΤΗ: Μάρτιος 2012 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ιούνιος 2012-Μάρτιος 2014 : Κατοικίες