Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Μελέτη και κατασκευή πρακτορείου ΟΠΑΠ στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

ΜΕΛΕΤΗ: Ιούλιος 2014 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Οκτώβριος 2014 : Καταστήματα