Γραφείο "Design x"

Μελέτη και ακτασκευή γραφείου "Design x" στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2016 : Γραφεία