Οφθαλμιατρείο

Μελέτη και κατασκευή οφθαλμιατρείου στην Αττική.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2016 : Γραφεία