Κατάστημα "Rolling Steps"

Μελέτη και κατασκευή καταστήματος υπόδησης στο Ρέθυμνο Κρήτης.

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2016 : Καταστήματα