Ξενοδοχείο "Santa Helena"

Ανακαίνιση Receprtion - Lobby ξενοδοχείου και δωματίων.  

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ανακατασκευή εστιατορίου.

 

ΜΕΛΕΤΗ: Οκτώβριος 2012 - Δεκέμβριος 2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάϊος 2014 : Ξενοδοχεία