Ξενοδοχείο "Spilia Village"

Μελέτη ανακαίνισης δωματίων ξενοδοχείου (σημειακή επέμβαση) και μελέτη για την κατασκευή νέου κέντρου ευεξίας.

ΜΕΛΕΤΗ: Φεβρουάριος 2017 : Ξενοδοχεία