Διώροφες κατοικίες στο Καστέλι

Μελέτη και κατασκευή πέτρινων διώροφων κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή, στο Καστέλι Κισσάμου.

ΜΕΛΕΤΗ: 2013/14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2014 : Κατοικίες