Γραφείο ενιοικίασης αυτοκινήτων

Μελέτη ανακαίνισης γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων στην Παλαιόχωρα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

ΜΕΛΕΤΗ: Μάρτιος 2017 : Γραφεία