Διώροφη κατοικία στο Καστέλι

Μελέτη και κατασκευή νέας διώροφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή στο Καστέλι Κισσάμου.

MΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2014 : Κατοικίες