Διπλοκατοικία στην Παλιά Πόλη

Μελέτη και κατασκευή διπλοκατοικίας στην Παλιά Πόλη Χανίων.

ΜΕΛΕΤΗ: Νοέμβριος 2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2014 : Ξενοδοχεία