Διπλοκατοικία στην Παλιά Πόλη

Μελέτη και κατασκευή διπλοκατοικίας στην Παλιά Πόλη Χανίων.

Λεπτομέρειες έργου

ΜΕΛΕΤΗ: Νοέμβριος 2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μάρτιος 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ξενοδοχεία