Ιανουαρίου 02, 2014

Νέο διαφημιστικό σποτ


Τον Νοέμβριο του 2013 έγινε η σύλληψη και η υλοποίηση του διαφημιστικού σποτ που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία μας. Όνειρό μας η δημιουργία. Η ομάδα σχεδιαστών εκφράζει τις ιδέες, κρίνει, επιλέγει και συνθέτει. Η ομάδα της κατασκευής υλοποιεί με τη βέλτιστη μέθοδο...για εσάς.