Παροχές


Μελέτη

 • Αρχιτεκτονική μελέτη, σχεδίαση και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Σχεδίαση επίπλων και αντικειμένων
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση (3d) των έργων και φωτορεαλισμός
 • Ενεργειακές μελέτες και έλεγχος ενεργειακής επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Προϋπολογισμός κόστους, με επισήμανση των κρίσιμων σημείων
 • Χρονοπρογραμματισμός και οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής
 • Έλεγχος και επίβλεψη έργου
 • Ανάπτυξη νέων project, από την σύλληψη της ιδέας, τον έλεγχο βιωσιμότητας, τις κεφαλαιακές ανάγκες, μέχρι την οργάνωση της και την υλοποίηση

 

Κατασκευή

 • Ανέγερση νέων κτιρίων
 • Αποπεράτωση ημιτελών
 • Ανακαίνιση / Αποκατάσταση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας