Παροχές


Μελέτη

  • Αρχιτεκτονική μελέτη, σχεδίαση και διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Σχεδίαση επίπλων και αντικειμένων
  • Τρισδιάστατη απεικόνιση (3d) των έργων και φωτορεαλισμός
  • Ενεργειακές μελέτες και έλεγχος ενεργειακής επάρκειας κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προϋπολογισμός κόστους, με επισήμανση των κρίσιμων σημείων
  • Χρονοπρογραμματισμός και οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής
  • Έλεγχος και επίβλεψη έργου
  • Ανάπτυξη νέων project, από την σύλληψη της ιδέας, τον έλεγχο βιωσιμότητας, τις κεφαλαιακές ανάγκες, μέχρι την οργάνωση της και την υλοποίηση

 

Κατασκευή

  • Ανέγερση νέων κτιρίων
  • Αποπεράτωση ημιτελών
  • Ανακαίνιση / Αποκατάσταση κτιρίων και εγκαταστάσεων
  • Κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας