Πολιτική ποιότητας


Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας βασίζεται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών υλοποίησης έργων αλλά και των διαδικασιών διαρκούς βελτίωσης για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις δραστηριότητές της.

Παράλληλα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης έργων, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων με απόλυτη διαφάνεια  των συναλλαγών.

Δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας αλλά και των πάσης φύσεως επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας προκαθορίζεται από την επιλογή του κατάλληλου και έμπειρου δυναμικό στους τομείς της μελέτης, οργάνωσης και κατασκευής. Για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας, καλλιεργείται κλίμα προώθησης της καινοτομίας και την λειτουργία της ομάδας, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός πρότυπου μοντέλου εκπόνησης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων.

Η πολιτική ποιότητας αφορά όλο το προσωπικό και τους εμπλεκόμενους με την εταιρεία. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην εφαρμογή και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας, ώστε να αποδεικνύεται ότι η ποιότητα είναι μέρος της κουλτούρας μας. Η πολιτική ποιότητας επαναπροσδιορίζεται και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχοντας διοίκηση εργαζόμενοι και συνεργάτες.

 

Καθημερινά αναζητάμε αυτό που θα μας κάνει ακόμα καλύτερους !

Εταιρικό προφίλ Το όραμα μας Ανθρώπινο δυναμικό Πολιτική ποιότητας