Το όραμα μας


Αναζητώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες και λύσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, το όραμα μας είναι να ξεχωρίζουμε στην αγορά για τον επαγγελματισμό και την διαφορετικότητα μας, και να γίνουμε μία εταιρεία πρότυπο με απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, προσωπικό και μετόχους. 

Η αποστολή μας …

  • Να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στις προσδοκίες όσων μας εμπιστεύονται.
  • Να κατανοούμε τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε όσο το δυνατόν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου.
  • Να βελτιώνουμε καθημερινά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να αναζητούμε νέα, τα οποία θα καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών.
  • Να αναπτυσσόμαστε αενάως και πολυμερώς σεβόμενοι τους περιορισμούς που θέτει ο υγιής ανταγωνισμός.
  • Να αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική διάσταση των έργων μας καθώς και το αντίκτυπο που αυτές έχουν στο κοινωνικό σύνολο.
  • Να σεβόμαστε το περιβάλλον εφαρμόζοντας τις αρχές τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τις επιλογής των κατάλληλων υλικών.
  • Να δημιουργούμε ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον κάνοντας για τους εργαζόμενους την εργασία ευχάριστη.
  • Να αποτελέσουμε παράδειγμα και να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.

 

Φραγγεδάκης Γιώργος
Managing Director

Εταιρικό προφίλ Το όραμα μας Ανθρώπινο δυναμικό Πολιτική ποιότητας